Biserica "Adormirii Maicii Domnului” din Căuşeni

Biserica Adormirii Maicii Domnului se găseşte la circa 80 km sud-est de Chişinău. Nu se cunoaşte data exactă când a fost construită unica biserică cu fresce murale din Basarabia (sec. XVI). În opinia unor cercetători, locaşul ar fi fost construit în sec. XV-XVI, pe când alţii consideră că acesta ar fi fost zidit în sec. XVII-XVIII. În biserică s-au păstrat frescele de unicat executate în stilul atribuit şcolii târzii de la Hurez (Ţara Românească). Printre scenele cu caracter religios sunt reprezentaţi şi ctitorii bisericii, domnitorii Moldovei Nicolae şi Constantin Mavrocordat, Grigore Alexandru Ghica, Grigore Callimachi, Mitropolitul Proilaviei Daniil etc.  Intrarea în locaş este situată mai jos de nivelul pământului. Potrivit unei versiuni, vizirul turc Ali-Paşa ar fi ordonat ca biserica să nu fie mai înaltă decât gardul care o împrejmuieşte. Circulă şi o legendă care spune că pe timpurile când Căuşeniul era unul dintre principale oraşe ale Hoardei de Aur, înălţimea unui aşezământ creştin nu putea fi mai mare decât cea a unui călăreţ cu suliţa în mână.

Biserica de lemn „Acoperământul Maicii Domnului ” din  Palanca

Ridicată în sec. XIX biserica „Acoperământul Maicii Domnului” din Palanca (Călăraşi) a anticipat apariţia în Moldova a locaşurilor din lemn cu cupolă. În arhitectura bisericii se regăsesc elemente ale stilului baroc. Dacă acum câţiva ani locaşul de pe teritoriul cimitirului sătesc era părăsit acum acesta a fost renovat. Biserica care se înalţă falnic lângă un muzeu „viu”, Centrul de creaţie populară „Casa Părintească”, este deschisă pentru vizitatori.

Scrie-ne un mesaj

Lăsați-ne mesajul în formarul de mai jos, iar noi vă vom răspunde în scurt timp pe e-mail.

Vă mulțumim pentru mesaj. În curând veți fi contactat.